Luistelukausi avattu

Luistelukausi aloitettiin Lastusissa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Lastusten koulun kenttää hoitaa ja jäädyttää kyläyhdistys talkootyönä. Kiitos kaikille työhön osallistuville kyläläisille! Tehdään taas yhdessä hyvä luistelukausi.